Ytbeklädnad – grund

Kurskod: TEIYTB0 Poäng: 200

Kursen ytbeklädnad – grund omfattar punkterna 2–7 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .