Teater

Ämneskod: TEE

Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta karaktärer och kommunicera med publiken. I ämnet ingår också scenografi och andra konstnärliga uttrycksformer. Etik och värdegrundsfrågor ingår också i ämnet.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teater och teaterverksamhet samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom teaterns olika områden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om teater och teater som konstform samt dess historia och roll i samhället. Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om teaterns olika yrkesområden samt om teaterns arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om teatern som konstform och som arbetsplats.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om teaterns olika konstnärliga uttrycksformer som samverkar i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri och scenografi. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att gestalta inom teaterns olika områden samt kommunicera med publik. Eleverna ska ges möjlighet att utifrån dramatiska texter utveckla förmåga att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar lyhördhet och förmåga att ta initiativ i samband med det kollektiva gestaltningsarbetet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med publik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att gestalta en karaktär och använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt om etiska frågeställningar i samband med teaterverksamhet.

Fältstudier, praktiskt gestaltningsarbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att, både individuellt och i grupp, reflektera över och samtala om det egna skapandet samt betydelsen av samverkan i samband med olika former av gestaltningsarbeten.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om teater som konstform och arbetsplats.
  2. Förmåga att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer.
  3. Förmåga att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

Kurser i ämnet

  • Teater 1, 100 poäng.
  • Teater 2, 100 poäng, som bygger på kursen teater 1.
  • Teater 3, 100 poäng, som bygger på kursen teater 2.
  • Teater – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen teater 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Teater 1 TEETEA51 100
Teater 2 TEETEA52 100
Teater 3 TEETEA53 100
Teater – specialområde TEETEA50S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .