Sceniskt karaktärsarbete

Kurskod: TEASCI0 Poäng: 100

Kursen sceniskt karaktärsarbete omfattar punkterna 1, 3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 1.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .