Scenisk gestaltning 3

Kurskod: TEASCE03 Poäng: 100

Kursen scenisk gestaltning 3 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 5.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .