Dramatik och dramaturgi

Kurskod: TEADRM0 Poäng: 100

Kursen dramatik och dramaturgi omfattar punkterna 3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .