Systemteknik – spårfordon

Ämneskod: SYT

Ämnet systemteknik – spårfordon behandlar de delsystem spårfordon är uppbyggda av och hur dessa fungerar och samverkar samt underhåll av dessa system.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet systemteknik – spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om komponenter och den teknik som spårfordonssystem är uppbyggda av och hur dessa system samverkar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att välja och använda verktyg och instrument vid förebyggande och avhjälpande underhåll av de ingående systemen. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta utifrån givna instruktioner och att dokumentera utfört arbete. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med komponenter och system som används i spårfordon. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar en förståelse för vikten av kommunikation och en förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet utveckla ett undersökande, problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet systemteknik – spårfordon ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om komponenter, konstruktion och funktion hos de system som spårfordon är uppbyggda av.
  2. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder, verktyg och stödsystem.
  3. Förmåga att utifrån instruktioner och scheman planera och genomföra förebyggande och enklare avhjälpande underhåll av de olika delsystemen.
  4. Förmåga att genomföra funktions- och säkerhetskontroller.
  5. Förmåga att dokumentera utfört arbete enligt gällande regelverk och branschstandarder.
  6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda fackspråk på såväl svenska som engelska.
  7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

  • Systemteknik – spårfordon, 150 poäng, som bygger på kursen spårfordon – grund.

Kurser

Namn Kod Poäng
Systemteknik – spårfordon SYTSYS0 150

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .