Värmelära

Kurskod: SYSVÄM0 Poäng: 100

Kursen värmelära omfattar punkterna 1–4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .