Systemuppbyggnad

Kurskod: SYSSYT0 Poäng: 100

Kursen systemuppbyggnad omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1, 4 och 7.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .