Svenskt teckenspråk för hörande 5

Kurskod: SVTSVT05 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 5 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .