Svenskt teckenspråk för hörande 4

Kurskod: SVTSVT04 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 4 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .