Svenskt teckenspråk

Ämneskod: SVP

Ämnet svenskt teckenspråk behandlar kommunikation på teckenspråk samt kunskaper om språkliga och kulturella miljöer där teckenspråket används.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska syfta till att eleverna utvecklar ett rikt språk, så att de känner självförtroende och trygghet att använda språket för olika syften samt i skilda situationer och sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om språkets uppbyggnad och struktur samt färdigheter i att anpassa språket till olika syften och mottagare. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av teckenspråkiga texter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar såväl förmåga att producera egna texter som att tolka och reflektera över andras texter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om teckenspråkets historia samt om kulturella sammanhang där teckenspråket används. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man använder sig av tolk i olika kommunikationssituationer. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur man söker, värderar, sovrar samt tillägnar sig innehåll från olika källor för att få information, kunskaper och upplevelser.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att få möta och uppleva teckenspråk i kulturella verksamheter i samhället.

Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att använda teckenspråk för att kommunicera i olika situationer och sammanhang.
  2. Förmåga att anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.
  3. Förmåga att producera egna teckenspråkiga texter i olika genrer.
  4. Förmåga att reflektera över och kommunicera om olika typer av teckenspråkiga texter.
  5. Förmåga att söka och värdera information från olika källor.

Kurser i ämnet

  • Svenskt teckenspråk 1, 100 poäng.
  • Svenskt teckenspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenskt teckenspråk 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Svenskt teckenspråk 1 SVPSVE51 100
Svenskt teckenspråk 2 SVPSVE52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .