Svenska som andraspråk

Ämneskod: SVO

Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter för att stärka tilliten till den egna språkförmågan och den flerspråkiga identiteten.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att anpassa språket till olika sammanhang och för olika syften. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva på svenska.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp. I undervisningen ska eleverna också utveckla kunskaper om vilken funktion språket har för att kommunicera, tänka och lära.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att använda skönlitteratur, andra typer av texter och film som en källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, lyssna, skriva och läsa. De ska också ges tillfälle att använda digitala verktyg i samband med detta.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.
  2. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  3. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  4. Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.

Kurser i ämnet

  • Svenska som andraspråk 1, 200 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Svenska som andraspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVOSVE51 200
Svenska som andraspråk 2 SVOSVE52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .