Svenska

Ämneskod: SVB

Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter för att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att anpassa språket till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna fördjupar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som kännetecknar olika slags texter och hur de är uppbyggda.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda skönlitteratur, andra typer av texter och film som en källa till självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om berättande och kommunikation genom film och digitala medier.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket samt förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, lyssna, skriva och läsa, och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällslivet. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier.

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, lyssna, skriva och läsa. De ska också ges tillfälle att använda digitala verktyg i samband med detta.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.
  2. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  3. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  4. Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.

Kurser i ämnet

  • Svenska 1, 200 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1.
  • Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1.
  • Skrivande, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Svenska 1 SVBSVE51 200
Svenska 2 SVBSVE52 100
Litteratur SVBLIT5 100
Skrivande SVBSKR5 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .