Spårfordon

Ämneskod: SPO

Ämnet spårfordon behandlar de system spårfordon är uppbyggda av och hur dessa samverkar. Det behandlar också aktiviteter för driftsäkerhet och underhåll samt fordonens driftsmiljö. Ämnet behandlar personsäkerhetsfrågor i den omfattning som krävs för att vistas inom spårområden.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av de användningsområden som finns för spårfordon. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om spårfordons uppbyggnad i samverkande system samt driftsmiljö. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av tillverkningsprocessen och kunskaper om ombyggnad och revisioner av spårbundna fordon samt förebyggande och avhjälpande underhåll.

Eleverna ska dessutom ges möjlighet att utveckla förståelse av och kunskaper om branschen, dess utveckling, nuvarande villkor och samhällsfunktion samt om olika arbetsområden inom branschen. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och kunskaper om den infrastruktur som berör spårfordon.

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar förståelse av och kunskaper om spårfordons tekniska omfattning och komplexitet samt de säkerhetsföreskrifter som gäller för såväl spårfordon som arbets- och driftsmiljö. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de förbereder för arbete med spårfordon i reell miljö. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från teoretiska grunder och inkludera ett laborativt arbetssätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för vikten av att kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om betydelsen av hur människor och maskiner samverkar.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att utföra konkreta insatser vid olyckstillfällen.

Undervisningen i ämnet spårfordon ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om branschen och dess roll i samhället.
 2. Kunskaper om spårbundna fordonstyper, användningsområden och driftsmiljö samt deras konstruktion, komponenter, system och hur dessa fungerar och samverkar.
 3. Kunskaper om dokumentation som används vid tillverkning och underhåll av spårbundna fordon samt om förebyggande och avhjälpande underhåll för säker drift.
 4. Kunskaper om funktion och uppbyggnad av anläggningar och system för drift av spårfordon.
 5. Förmåga att välja och använda instrument, verktyg och stödsystem som används inom arbetsområdet.
 6. Kunskaper om och förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 7. Färdighet i att demontera, installera och montera i enlighet med beskrivande underlag, instruktioner, manualer, ritningar, scheman och arbetsrutiner.
 8. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att ingripa vid olyckstillbud.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt på ett sätt som förebygger ohälsa och personskador.
 10. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.

Kurser i ämnet

 • Spårfordon – grund, 150 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Spårfordon – grund SPOSPA0 150

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .