Sprinklerteknik

Ämneskod: SPN

Ämnet sprinklerteknik behandlar uppbyggnad och funktion av sprinklersystem i byggnader och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. Ämnet behandlar branschens tekniska utveckling och betydelsen av en effektiv säkerhetsnivå enligt gällande regelverk inom bygglagstiftning och brandskydd.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sprinklerteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sprinklersystem, deras funktion och uppbyggnad. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i att hantera material och utrustning samt att arbeta i enlighet med regler för miljö och säkerhet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, organisera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda ritningar, instruktioner och arbetsbeskrivningar samt utveckla kunskaper om gällande bygglagstiftning och brandskyddsregler.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i montering, provtryckning och driftsättning samt service och underhåll av sprinklersystem i fastigheter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar servicekänsla i yrkesutövandet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ett yrkesetiskt förhållningssätt och känsla för installationernas estetiska utformning.

Genom ett problemlösande arbetssätt och konkreta arbetsuppgifter ska eleverna ges möjlighet att utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper samt förmåga att arbeta ansvarsfullt, individuellt och i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet sprinklerteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika sprinkleranläggningars uppbyggnad och funktion, miljö- och säkerhetskrav samt brandskyddsregler som gäller för dessa.
  2. Kunskaper om komponenter, apparater och olika medier samt om material och metoder för sammanfogning enligt standarder och myndighetskrav.
  3. Förmåga att planera och utföra installationsarbeten utifrån lagar, andra bestämmelser och fastställda kvalitetskrav.
  4. Förmåga att använda ritningar med tillhörande handlingar.
  5. Kunskaper om nya och beprövade produkter och material samt förmåga att utföra montering, reparationer, service och underhåll på system och installationer.
  6. Förmåga att utföra kontroller samt att värdera och dokumentera sitt arbete.
  7. Kunskap om och förmåga att arbeta ergonomiskt, tillämpa säkerhetsföreskrifter samt genomföra arbete tryggt för sig själv och andra.

Kurser i ämnet

  • Sprinklerteknik 1, 100 poäng.
  • Sprinklerteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen sprinklerteknik 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Sprinklerteknik 1 SPNSPR01 100
Sprinklerteknik 2 SPNSPR02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .