Specialpedagogik 2

Kurskod: SPCSPE02 Poäng: 100

Kursen specialpedagogik 2 omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .