Språk specialisering – retorik 1b

Kurskod: SPAXXX01b Poäng: 100

Kursen språk specialisering – retorik 1b omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .