Språk specialisering – retorik 1a

Kurskod: SPAXXX01a Poäng: 50

Kursen språk specialisering – retorik 1a omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .