Språk specialisering – skrivande

Kurskod: SPAXXX0 Poäng: 100

Kursen språk specialisering – skrivande omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .