Sociologi

Ämneskod: SOI

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika teorier som finns om detta. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i vardagen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, vilket omfattar förmåga att söka, strukturera, värdera och använda information från olika källor och dra slutsatser utifrån det. Det innebär också att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet samt egna och andras handlingar och attityder.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda metoder för insamling av information, till exempel intervjuer, enkäter och observationer. De ska också få använda metoder för bearbetning av information, till exempel statistik och textanalyser. Genom fältstudier ska eleverna ges möjlighet att få inblick i sociala sammanhang och i människors olika levnadsmiljöer.

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
  2. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.
  3. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information.
  4. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
  5. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kurser i ämnet

  • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng.
  • Sociologi, 100 poäng.
  • Ungdomskulturer, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100
Sociologi SOISOO0 100
Ungdomskulturer SOIUNG0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .