Social omsorg

Ämneskod: SOA

Ämnet social omsorg har sin grund i praktiskt omsorgsarbete. Social omsorg är ett kunskapsområde inom det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete men innehåller även aspekter av samhälls- och beteendevetenskap samt pedagogik. Ämnet behandlar social omsorg ur ett helhetsperspektiv.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet social omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsuppgifter inom socialtjänsten samt förmåga att utföra dessa på ett yrkesmässigt sätt nära brukare inom socialtjänsten.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta hänsyn till brukarens allmänmänskliga och individuella behov samt att utveckla förståelse för den enskilda människans uppfattning av sin egen livssituation. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att anlägga etiska, sociala och kulturella perspektiv på möten med brukare. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta brukare med ett lyhört, respektfullt, reflekterande och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som påverkar brukares behov och livskvalitet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra, dokumentera och utvärdera uppgifter inom social omsorg.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ta ansvar för brukare och för olika arbetsuppgifter inom området. Vidare ska undervisningen utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet för att på så sätt kunna förebygga och minska skaderisken hos brukare och personal.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta enskilt och i team inom sociala verksamheter utifrån lagar, styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Eleverna ska också ges möjligt att använda teknisk utrustning samt informationsteknik som används inom verksamhetsområdet.

I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet social omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet.
 2. Kunskaper om sociala frågeställningar på samhälls-, grupp- och individnivå.
 3. Kunskaper om centrala begrepp, teorier och perspektiv inom social omsorg och socialpedagogik.
 4. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera arbetsuppgifter inom social omsorg.
 5. Förmåga att använda tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett socialpedagogiskt, habiliterande och rehabiliterande arbetssätt.
 6. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt förmåga att arbeta med utgångspunkt i den enskilda människans önskemål om, och behov av stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning.
 7. Förmåga att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt i hemmiljö och på vårdinrättning.
 8. Kunskaper om socialtjänstens historia, utveckling och organisation.
 9. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.

Kurser i ämnet

 • Social omsorg 1, 100 poäng.
 • Social omsorg 2, 100 poäng, som bygger på kurserna social omsorg 1, gerontologi och geriatrik samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.
 • Socialpedagogik, 100 poäng, som bygger på kurserna social omsorg 2 samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Social omsorg 1 SOASOC01 100
Social omsorg 2 SOASOC02 100
Socialpedagogik SOASOC0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .