Skogsbruk

Ämneskod: SKS

Ämnet skogsbruk behandlar skogsskötsel och naturvård i skogen. Ämnet handlar om skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden. I ämnet ingår teknisk utrustning som används inom området.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skogsbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om skogsskötsel och naturvård samt förmåga att utföra arbetsuppgifter i skogen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om skogens ekonomiska betydelse samt om skogens naturvärden och sociala värden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om mark, växter och djur i skogen samt om svenska trädslag och deras egenskaper. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika skador och skadegörare på växande träd och virke. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om natur- och kulturvärden i skogen samt om skogens värde för det rörliga friluftslivet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskap om skogen som ekosystem samt förståelse av samspelet mellan natur och människa.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att använda och vårda den tekniska utrustning som används inom skogsbruk. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör skogsbruk. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skogsskötsel och naturvård på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet till fältstudier i olika skogsmiljöer. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden samt om olycksrisker och säkerhetsåtgärder i samband med skogsarbete.

Undervisningen i ämnet skogsbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om skogsbrukets ekonomiska betydelse samt om skogens naturvärden och sociala värden.
  2. Kunskaper om svenska trädslag och deras egenskaper samt användningsområden.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skogsbruk och naturvård på ett säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
  4. Förmåga att använda, sköta och underhålla teknisk utrustning på ett ergonomiskt samt säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Skogsbruk 1, 100 poäng.
  • Skogsbruk 2, 100 poäng, som bygger på skogsbruk 1.
  • Skogsbruk 3, 100 poäng, som bygger på skogsbruk 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Skogsbruk 1 SKSSKG51 100
Skogsbruk 2 SKSSKG52 100
Skogsbruk 3 SKSSKG53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .