Fiske och vattenvård 2

Kurskod: SKOFIS02 Poäng: 200

Kursen fiske och vattenvård 2 omfattar punkterna 2–3 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att upprätta vattenvårdsplaner.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .