Skogsskötsel – specialisering

Kurskod: SKGSKG00S Poäng: 100

Kursen skogsskötsel – specialisering omfattar punkterna 1–4 och 6–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .