Sjöfartssäkerhet

Ämneskod: SJO

Ämnet sjöfartssäkerhet behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord. Ämnet behandlar även arbetsmiljö och skydd av den marina miljön.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete på fartyg. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på fartyg.

Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt tillsammans med teoretiska förklaringar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet. Med hjälp av tekniska och naturvetenskapliga begrepp och teorier analyseras och förklaras risker och nödsituationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar området.
  2. Kunskaper om säkerhets- och miljöskyddsorganisationen i rederier och på fartyg.
  3. Förståelse av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet ombord på fartyg i handelsflottan.
  4. Kunskaper om konstruktioner och teknisk utrustning för säkerhet och miljöskydd på fartyg.
  5. Färdigheter i att använda nödutrustning och utföra nödåtgärder ombord på fartyg samt ge första hjälpen vid olycksfall.
  6. Förmåga att utföra säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete på fartyg.
  7. Förmåga att kommunicera och använda de termer och begrepp som används inom området.

Kurser i ämnet

  • Grundläggande säkerhet, 100 poäng.
  • Säkerhet och miljö, 200 poäng, som bygger på kursen grundläggande säkerhet.

Kurser

Namn Kod Poäng
Grundläggande säkerhet SJOGRN0 100
Säkerhet och miljö SJOSAE0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .