Personbilar – service och underhållsteknik

Ämneskod: SEO

Ämnet personbilar – service och underhållsteknik behandlar fordonsverkstaden som arbetsplats. Ämnet behandlar även funktion hos, service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet personbilar – service och underhållsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar en förståelse för hela fordonsverkstaden som arbetsplats, dess verksamheter, arbetsmiljöer och risker. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande arbetsuppgifter samt färdigheter i att använda verktyg och utrustning i en fordonsverkstad.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika personbilar och lätta transportfordon samt deras användningsområden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om personbilars och lätta transportfordons huvudkomponenter och deras funktioner. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra service och underhåll. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer, relevanta informationssystem och övrig utrustning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för personbilar och lätta transportfordon samt för utrustning och ny teknik. Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet personbilar – service och underhållsteknik och lätta transportfordon ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika arbetsprocesser och arbetsmetoder samt olika arbetsmiljöer och risker i en fordonsverkstad inrättad för personbilar och lätta transportfordon.
 2. Kunskaper om digitala informationssystem, mätutrustning och teknisk information samt verktyg och övrig utrustning i en fordonsverkstad inrättad för personbilar och lätta transportfordon.
 3. Kunskaper om olika personbilar och lätta transportfordon samt deras olika huvudkomponenter och system.
 4. Förmåga att genomföra service, underhåll samt funktions- och säkerhetskontroll av personbilar, lätta transportfordon och deras tilläggsutrustning.
 5. Förmåga att använda verktyg och övrig utrustning.
 6. Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med service och underhåll.
 7. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
 8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

 • Personbilar – verkstad och elteknik, 100 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion.
 • Personbilar – basteknik, 100 poäng, som bygger på kursen personbilar – verkstad och elteknik.
 • Personbilar – service och underhåll 1, 100 poäng, som bygger på kursen personbilar – basteknik.
 • Personbilar – service och underhåll 2, 100 poäng, som bygger på kursen personbilar – service och underhåll 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Personbilar – verkstad och elteknik SEOPER0 100
Personbilar – basteknik SEOPEB0 100
Personbilar – service och underhåll 1 SEOPER01 100
Personbilar – service och underhåll 2 SEOPER02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .