Serveringskunskap

Ämneskod: SEE

Ämnet serveringskunskap behandlar dukning samt servering av mat och dryck i olika sammanhang. Ämnet handlar om metoder och tekniker vid servering samt betydelsen av en estetiskt tilltalande miljö. I ämnet ingår organisation av arbetet och bemötande av gäster.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dukning och servering av mat och dryck samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om olika serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om planering och organisation samt om säker livsmedelshantering i samband med frukost- och bufféservering samt annan servering. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra olika uppdukningar och bordsdekorationer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av helhetsintryckets betydelse för matupplevelse och trivsel. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att servera, duka och dekorera på ett estetiskt, hygieniskt och säkert sätt.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bemöta gäster på ett serviceinriktat sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för servering av mat och dryck.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om betydelsen av måltiden som en helhetsupplevelse samt om att bemöta gäster på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk.
  2. Kunskaper om uppdukning och bordsdekorering.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med dukning och servering på ett serviceinriktat, hygieniskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Frukost- och bufféservering 1, 100 poäng, som bygger på kursen hotell.
  • Frukost- och bufféservering 2, 100 poäng, som bygger på kursen frukost- och bufféservering 1.
  • Servering 1, 100 poäng.
  • Servering 2, 100 poäng, som bygger på kursen servering 1.
  • Servering 3, 100 poäng, som bygger på kursen servering 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Frukost- och bufféservering 1 SEEFRU51 100
Frukost- och bufféservering 2 SEEFRU52 100
Servering 1 SEESER51 100
Servering 2 SEESER52 100
Servering 3 SEESER53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .