Service och bemötande

Ämneskod: SEC

Ämnet service och bemötande behandlar mötet med människor i olika servicesituationer. Ämnet handlar om olika former av service samt om kommunikationens betydelse i mötet med människor. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet service och bemötande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om service och bemötande samt förmåga att bemöta människor i servicesituationer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika servicesituationer. Det handlar till exempel om att erbjuda och presentera varor och tjänster samt om att ge hjälp och stöd i servicesituationer utifrån målgrupp och individuella önskemål. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att vara lyhörda och flexibla i olika servicesituationer. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om språkets och kommunikationens betydelse i mötet med andra. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller inom serviceområdet. Det handlar bland annat om människors lika värde, integritet samt rättigheter och skyldigheter som konsument.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över och samtala om olika förhållningssätt i servicesituationer.

Undervisningen i ämnet service och bemötande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskap om service och servicesituationer.
  2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt.
  3. Förmåga att bemöta människor i olika servicesituationer.

Kurser i ämnet

  • Service och bemötande 1, 100 poäng.
  • Service och bemötande 2, 100 poäng, som bygger på kursen service och bemötande 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Service och bemötande 1 SECSER51 100
Service och bemötande 2 SECSER52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .