Sällskapsdjur

Ämneskod: SAK

Ämnet sällskapsdjur behandlar de djur som människan håller som följeslagare för sällskaps skull. Ämnet handlar om skötsel av djur och deras vistelsemiljöer. Centralt i ämnet är djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sällskapsdjur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sällskapsdjur och förmåga att arbeta med djur. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om djurens biologi, behov och naturliga beteenden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att iaktta samt tolka djurens beteende, utveckling, hälsa och välbefinnande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om djurens vistelsemiljöer, näringsbehov och utfodring av djur. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur skador och sjukdomar hos djur kan förebyggas. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller djuretik, hygien och säkerhet.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta sällskapsdjur, deras utrustning samt vistelsemiljöer utifrån djurens behov och beteende. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med sällskapsdjur på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att följa rutiner och ta ansvar i arbete med sällskapsdjur.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om sällskapsdjurens ursprung och historia. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om sällskapsdjurens betydelse för människan.

Praktiskt arbete och fältstudier ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska vara av undersökande och problemlösande karaktär. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att samtala om djuretik, hygien och säkerhet.

Undervisningen i ämnet sällskapsdjur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika sällskapsdjurs biologi, behov och beteenden.
  2. Förmåga att sköta sällskapsdjur samt deras vistelsemiljöer med hänsyn till djurens behov och beteende.
  3. Förmåga att arbeta med sällskapsdjur på ett djuretiskt, hygieniskt och säkert sätt.
  4. Förmåga att sköta och hantera utrustning samt anläggningar på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

  • Sällskapsdjur 1, 100 poäng.
  • Sällskapsdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1.
  • Sällskapsdjur – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Sällskapsdjur 1 SAKSAL51 100
Sällskapsdjur 2 SAKSAL52 100
Sällskapsdjur – specialområde SAKSAL50S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .