Samiskt hantverk 5

Kurskod: SAISAM05 Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 5 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4–6 och 8. I kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .