Samiskt hantverk 3

Kurskod: SAISAM03S Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 3 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 6–8 och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i valt hantverksområde.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .