Samiskt hantverk 2

Kurskod: SAISAM02S Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 2 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4 och 7–9. I kursen befästs grundkunskaperna i valt hantverksområde.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .