Kälsvets 2

Kurskod: SAAKÄL02S Poäng: 100

Kursen kälsvets 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom vald svetsmetod.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .