Resmål och resvägar

Kurskod: RESREM0 Poäng: 100

Kursen resmål och resvägar omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2, 3 och 5.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .