Rengöringsservice

Ämneskod: REG

Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens betydelse för hälsan, verksamheters funktionalitet samt vikten av ett serviceinriktat förhållningssätt.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rengöringsservice ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att välja och ergonomiskt korrekt tillämpa ändamålsenliga metoder inom rengöring utifrån gällande lagar och andra bestämmelser. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att använda, sköta och förvara kemisk-tekniska produkter, verktyg, maskiner och säkerhetsutrustning enligt rekommendationer och säkerhetsföreskrifter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om faktorer som påverkar behov av rengöring och hur rengöringsobjektet, människor och omkringliggande miljö påverkas av rengöringen. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om rengöringsobjekt, hur dess funktion, material och säkerhetsaspekter påverkar val av utrustning och den egna arbetsinsatsen. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om miljöarbete och avfallshantering.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att samarbeta och kommunicera om lämpliga arbetsinsatser och resultat. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att avgöra kvaliteten av utförd arbetsinsats utifrån såväl egen bedömning som standardiserade normer och system.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om branschen, dess villkor samt hur attityder, yrkesetik och hälsa påverkar yrkesutövningen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att i kontakter med företag och organisationer utföra såväl teoretiska som praktiska övningar, för att utveckla förmåga att välja, hantera och sköta utrustning och kemisk-tekniska produkter för rengöring samt bedöma det egna handlaget i skiftande arbetssituationer.

Undervisningen i ämnet rengöringsservice ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att utifrån kravspecifikation och typ av rengöringsobjekt organisera och utföra arbete genom att välja lämplig utrustning och metod, med hänsyn till ekonomi, resultat och miljöpåverkan.
  2. Förmåga att utifrån bestämmelser och rekommendationer hantera, vårda och förvara förekommande utrustningar och produkter.
  3. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
  4. Färdigheter i att använda fackspråk samt förmåga att samarbeta och kommunicera på ett förtroendeingivande och serviceinriktat sätt.
  5. Förmåga att dokumentera, utvärdera och bedöma kvaliteten på utfört arbete utifrån fastställda kriterier.
  6. Kunskaper om yrkesrollen som anställd inom branschen.
  7. Kunskaper om miljöaspekter i relation till ett hållbart samhälle.
  8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser, rutiner och märkningar.

Kurser i ämnet

  • Städservice, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Städservice REGSTA0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .