Produktionsutrustning 4

Kurskod: PRUPRD04 Poäng: 100

Kursen produktionsutrustning 4 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter och kunskaper.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .