Produktionsutrustning 3

Kurskod: PRUPRD03S Poäng: 100

Kursen produktionsutrustning 3 omfattar punkterna 1, 3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .