Produktionsutrustning 1

Kurskod: PRUPRD01S Poäng: 100

Kursen produktionsutrustning 1 omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i vald produktionsutrustning.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .