Industriell mätteknik – fördjupning

Kurskod: PRUINU0 Poäng: 50

Kursen industriell mätteknik – fördjupning omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .