Produktutveckling 2

Kurskod: PRKPRK02 Poäng: 100

Kursen produktutveckling 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 10.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .