Industriteknisk fördjupning 2

Kurskod: PRFPRF02 Poäng: 50

Kursen industriteknisk fördjupning 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .