Processteknik – energi

Ämneskod: PRC

Ämnet processteknik – energi behandlar de tekniker som används inom processindustri och energiproduktion. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet processteknik – energi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man identifierar och löser vanliga processtekniska problem genom att analysera tillgänglig information, använda olika metoder och lösningsstrategier samt implementera dessa.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper i styrning av vanligt förekommande arbetsuppgifter inom energiproduktion och förmåga att utvärdera resultatet. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper i styrning av vanligt förekommande arbetsuppgifter inom energiproduktion och förmåga att utvärdera resultatet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta systematiskt och följa standarder och säkerhetsföreskrifter samt ta hänsyn till ställda kvalitetskrav. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med energioptimering och med olika dimensioner av hållbarhet.

Undervisningen i ämnet processteknik – energi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om processtekniska system i energiproducerande anläggningar och om deras delar, komponenter och elementära processer samt förmåga att koppla samman dessa till kretsprocesser.

2. Kunskaper om hur digital teknik kan användas i arbetet.

3. Kunskaper om säkerhetsfilosofier och säkerhetsföreskrifter inom det processtekniska området.

4. Kunskaper om kvalitetsarbete i energiproduktion samt om hur provtagningar kan utformas och genomföras för att mäta och dokumentera kvalitet.

5. Förståelse av hur energiproduktionen påverkar miljön och hur miljöregleringen påverkar produktionen samt kunskaper om gällande lagstiftning.

6. Förmåga att genomföra, tolka och redovisa provtagningar och observationer av fysikaliska storheter och kemiska egenskaper samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.

7. Förmåga att reglera och optimera processer inom energiproduktion.

8. Förmåga att planera sitt arbete och att övervaka, styra och reglera utrustning samt utföra vanliga arbetsuppgifter på energiproducerande anläggningar.

9. Förmåga att tolka och upprätta processteknisk dokumentation.

Kurser i ämnet

  • Processteknik – energi 1, 100 poäng.
  • Processteknik – energi 2, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Processteknik – energi 1 PRCPRO31 100
Processteknik – energi 2 PRCPRO32 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .