Plåtslageri – grunder

Kurskod: PLÅPLÅ0 Poäng: 100

Kursen plåtslageri – grunder omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar både byggnadsplåtslageri och ventilationsplåtslageri.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .