Taxitrafik

Kurskod: PESTAX0 Poäng: 100

Kursen taxitrafik omfattar punkterna 1–2, 6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .