Persontransporter – specialisering

Kurskod: PESPER00S Poäng: 100

Kursen persontransporter – specialisering omfattar punkterna 4–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald specialisering.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .