Lärande och utveckling

Kurskod: PEDLÄR0 Poäng: 100

Kursen lärande och utveckling omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .