Barns lärande och växande

Kurskod: PEDBAS0 Poäng: 100

Kursen barns lärande och växande omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .