Pedagogik i vård och omsorg

Ämneskod: PEA

Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap och psykologi. Ämnet behandlar pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vård- och omsorgssituationer.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar intresse för hur andra människor tänker och agerar. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om handledningens betydelse.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att medverka och använda sina kunskaper i olika situationer. Genom medverkan i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet till inblick i och erfarenhet av olika pedagogiska sammanhang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera egna och andras handlingar och attityder. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt söka och inhämta information samt hantera, värdera och använda den. Att använda it för information, dokumentation och kommunikation inom verksamheten ska också ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal.
  2. Kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg.
  3. Kunskaper om relevanta begrepp och teorier.
  4. Förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området.
  5. Förmåga att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har.
  6. Förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat.
  7. Kunskaper om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg.

Kurser i ämnet

  • Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .