Odling i växthus – specialisering

Kurskod: ODIODI00S Poäng: 100

Kursen odling i växthus – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald produktion.

Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .