Naturbruksteknik

Ämneskod: NAS

Ämnet naturbruksteknik behandlar den tekniska utrustning som används inom naturbrukets olika verksamheter. Ämnet omfattar den tekniska utrustningens konstruktion, funktion och användningsområden. Centralt i ämnet är säkerhetskontroller, daglig tillsyn och service.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet naturbruksteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning, såväl handredskap som maskinell utrustning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den tekniska utrustningens konstruktion, funktion, inställningsmöjligheter och säkerhetsföreskrifter. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förmåga att utföra service och underhåll av teknisk utrustning. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om användning av teknisk utrustning i samspel med biologiska förutsättningar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man vid användning av teknisk utrustning når en hög kvalitet på naturbrukets produkter och tjänster.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda den tekniska utrustningen på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att följa de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.

I undervisningen ska praktiskt arbete och fältstudier ingå. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att reflektera över samt samtala om säkerhet, arbetsmiljö och miljöhänsyn.

Undervisningen i ämnet naturbruksteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om naturbrukets tekniska utrustning, dess användningsområden, konstruktion och funktion.
  2. Förmåga att använda teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
  3. Förmåga att utföra säkerhetskontroller, daglig tillsyn och service av den tekniska utrustningen.

Kurser i ämnet

  • Naturbruksteknik, 100 poäng.
  • Naturbruksteknik – specialområde, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Naturbruksteknik NASNAT5 100
Naturbruksteknik – specialområde NASNAT50S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .